Điện lanh bách khoa- Dịch vụ sửa chưa, tư vấn sửa chữa các đồ điện tử, điện lạnh.....

Điều hòa tủ đặt sàn

+ Gree

Gree GF-27C

Gree GF-27C

Giá : 0 VND

+ Carrier

38RB 048SC/40QB048SC

38RB 048SC/40QB048SC

Giá : 374.500.000 VND
38/42SM3C

38/42SM3C

Giá : 24.900.000 VND
38/42SM5C

38/42SM5C

Giá : 27.000.000 VND
38RB 036SC/40QB036SC

38RB 036SC/40QB036SC

Giá : 33.000.000 VND
38/42SD6C

38/42SD6C

Giá : 33.000.000 VND

+ Nagakawa

Nagakawa NP - A210

Nagakawa NP - A210

Giá : 0 VND
Nagakawa NP - A241

Nagakawa NP - A241

Giá : 17.200.000 VND
Nagakawa NP-C210

Nagakawa NP-C210

Giá : 0 VND
Nagakawa NP - C241

Nagakawa NP - C241

Giá : 15.400.000 VND

+ LG

LG TP-H246YLA9

LG TP-H246YLA9

Giá : 19.800.000 VND
LG TP-C246YLA9

LG TP-C246YLA9

Giá : 17.500.000 VND
LG HP-C306KAO

LG HP-C306KAO

Giá : 21.500.000 VND
LG VP-K3063HL

LG VP-K3063HL

Giá : 2.650.000 VND
LG HP-C508TAO

LG HP-C508TAO

Giá : 31.000.000 VND
LG HP-C508TAO

LG HP-C508TAO

Giá : 31.000.000 VND

+ Funiki

Funiki FC24hehe

Funiki FC24hehe

Giá : 15.700.000 VND
Funiki FH24

Funiki FH24

Giá : 17.000.000 VND
Funiki FH 27

Funiki FH 27

Giá : 18.400.000 VND
Funiki FC 27

Funiki FC 27

Giá : 17.200.000 VND
Funiki FH45M

Funiki FH45M

Giá : 25.300.000 VND
Funiki FC45M

Funiki FC45M

Giá : 23.800.000 VND