Điện lanh bách khoa- Dịch vụ sửa chưa, tư vấn sửa chữa các đồ điện tử, điện lạnh.....

Điều hòa MIDEA

+ Loại thông dụng

MIDEA - MSA - 09 HR

MIDEA - MSA - 09 HR

Giá : 5.950.000 VND
MSM - 09CR

MSM - 09CR

Giá : 5.150.000 VND
MSM - 12 HR

MSM - 12 HR

Giá : 7.250.000 VND
MSM - 12CR

MSM - 12CR

Giá : 6.250.000 VND