Điện lanh bách khoa- Dịch vụ sửa chưa, tư vấn sửa chữa các đồ điện tử, điện lạnh.....

Điều hòa âm trần catssette

+ Funiki

Funiki CH24

Funiki CH24

Giá : 18.300.000 VND

+ Nagakawa

Nagakawa NT - A187

Nagakawa NT - A187

Giá : 13.700.000 VND
Nagakawa NT - A187

Nagakawa NT - A187

Giá : 13.700.000 VND

+ LG

LG HT-C186HLA1

LG HT-C186HLA1

Giá : 15.000.000 VND
LG HT-C246HLA1

LG HT-C246HLA1

Giá : 18.000.000 VND

+ DAIKIN

FHC18NUV1

FHC18NUV1

Giá : 19.300.000 VND
DAIKIN FHYC50KVE9/RY50GAV1A

DAIKIN FHYC50KVE9/RY50GAV1A

Giá : 23.700.000 VND
DAIKIN FHYC60KVE9 / RY60GAV1A

DAIKIN FHYC60KVE9 / RY60GAV1A

Giá : 28.200.000 VND
DAIKIN FHYC71KVE9 / RY71LUY1

DAIKIN FHYC71KVE9 / RY71LUY1

Giá : 31.500.000 VND
DAIKIN RHYC100KVE

DAIKIN RHYC100KVE

Giá : 38.200.000 VND
DAIKIN FHYC125KVE

DAIKIN FHYC125KVE

Giá : 42.500.000 VND

+ Fujitsu General 1

AUY 25R

AUY 25R

Giá : 32.500.000 VND
AUY18R

AUY18R

Giá : 28.350.000 VND
AUY30A

AUY30A

Giá : 32.650.000 VND
AUY36A

AUY36A

Giá : 37.600.000 VND
AUY54A

AUY54A

Giá : 44.550.000 VND
AUY45R

AUY45R

Giá : 49.100.000 VND