Điện lanh bách khoa- Dịch vụ sửa chưa, tư vấn sửa chữa các đồ điện tử, điện lạnh.....

ĐH MITSUBISHI Electric

+ Loại thông dụng

Mitsubishi - MS - H10 CV

Mitsubishi - MS - H10 CV

Giá : 6.700.000 VND
MSH-A10VD

MSH-A10VD

Giá : 9.000.000 VND
MSH – A13 VD

MSH – A13 VD

Giá : 10.800.000 VND
GF 18 VC

GF 18 VC

Giá : 14.400.000 VND
MSH – 13 VC

MSH – 13 VC

Giá : 8.600.000 VND
MSH - A18 VD

MSH - A18 VD

Giá : 16.500.000 VND